U heeft autoschade opgelopen, wij zullen u zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten  weer op de weg helpen. Om dit te realiseren zijn de volgende stappen voor u van belang:

Meld de schade bij uw verzekering:
In alle gevallen van autoschade moet u een Europees schadeformulier invullen, welke getekend moet worden door betrokken partijen. Meld Uw schade zo spoedig mogelijk aan uw tussenpersoon, verzekeraar of leasemaatschappij. Vervolgens stelt U de tegenpartij aansprakelijk via Uw eigen rechtsbijstandverzekeraar of tussenpersoon.

Meld de schade bij ons:
U meldt uw schade bij ons d.m.v. even langs te komen met uw auto.

Breng de volgende documenten mee:
- Kentekenbewijs 1 en 2;
- Groene kaart.

 

Wij taxeren de schade:
Als u uw auto brengt zullen we direct de schade taxeren. Als de schade niet gedekt wordt door uw verzekering of u kunt het niet verhalen op de tegenpartij, hoort u direct wat de kosten zijn van de reparatie. Als u de kosten zelf moet betalen kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van gebruikte onderdelen, mits voorhanden! Hiermee kunt u veel geld besparen. Als de schade wel gedekt wordt door uw verzekering, zullen wij nadat U de schade gemeld heeft de rest voor U regelen.

Taxatie door schade-expert van de verzekeraar:
Indien de kosten worden gedekt door een verzekeraar zal in veel gevallen een expert een schade rapport opmaken. Wij zullen dit voor u regelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het door alle verzekeraars erkende Audatex-systeem. In de meeste gevallen gebeurt dit binnen 1 of 2 dagen na de schademelding.

Vervangend vervoer:
Wij kunnen Uw mobiliteit garanderen.
Afhankelijk van de afspraken met
Uw verzekeraar sturen wij de rekening van het vervangend vervoer naar U of Uw verzekeraar.
Natuurlijk zijn de kosten zoals brandstof en eventuele overtredingen voor eigen rekening.

Start van de reparatie:
We zullen de reparatie starten nadat we de kosten van de autoschade hebben afgestemd met de betalende partij. Dit kunt u zijn, als eigenaar van de auto, maar ook een lease- of verzekeringsmaatschappij. Zodra er toestemming is van alle betrokken partijen beginnen wij met het herstel van de autoschade.

Aflevering:
Als u uw auto brengt voor reparatie maken wij een afspraak wanneer deze weer klaar is. Wij zullen u bellen als u uw auto daadwerkelijk kunt ophalen.

Betaling:
Als u een Cascoverzekering heeft kunnen wij een acte van cessie opmaken. Samen met het schaderapport sturen wij dit op naar uw verzekering, die het schadebedrag aan ons zal betalen. U heeft er geen omkijken naar.
Als u niet Casco verzekerd bent moet u de schade zelf betalen. Als u de schade kunt verhalen op de tegenpartij zal de verzekering het schadebedrag uitkeren als alle administratieve procedures zijn afgehandeld.